Dziękujemy uczestnikom za kreatywne pomysły, które przesyłali do nas przez minione dwa tygodnie. Spłynęło do nas wiele pięknych prac, w których uczestnicy mieli za zadanie wymyślić koncepcję na renowację starego fotela ze zdjęcia, a także opisać proces jego odnowienia.
Komisja miała niełatwe zadanie spośród wszystkich prac nagrodzić dziesięć zwycięskich. Po długich naradach postanowiliśmy nagordzić poniższe osoby:

Izabela Ruszkowska
Magda Ślebioda
Dominika Kubusińska
Joanna Nowak
Maria Kluczyńska
Dominika Kabacińska
Paulina Młynarek
Aneta Wójcik
Janina Szymańska
Joanna Jopek

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!